ขอเพลงด้วยการสแกน Qr Code

แบบ Qr code ที่ติดตามโต๊ะอาหาร

post image

1.ขอเพลงด้วยการสแกน Qr Code เข้าผ่านทางมือถือ
post image

2.ขอเพลงด้วยการสแกน Qr Code เข้าผ่านทาง tablet
post image

3.ขอเพลงด้วยการสแกน Qr Code เข้าผ่านทาง computer
post image
xclose

Photo Stream

 • Stream Photo
 • Stream Photo
 • Stream Photo
 • Stream Photo
 • Stream Photo
 • Stream Photo
 • Stream Photo
 • Stream Photo

 • Tel: 061-653-9889
  Tel:094-994-5229
  Email : tnmbsdotcom@gmail.com
  ID line : tnmbs.dot.com