คนเราต้องเจอความลำบากบ้าง

post Image

ปรับขนาดตัวอักษร
โหมดถนอมสายตา

"คนเราต้องเจอความลำบากบ้าง เพราะความลำบากจะทำให้ได้สติ ลำบากจะทำให้เกิดปัญญา ความลำบากจะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมี”

- พระไพศาล วิสาโล #ธรรมะเช้านี้

 

Top View

xclose