ชาวนากับมาร

post Image

ปรับขนาดตัวอักษร
โหมดถนอมสายตา

ชาวนากับมาร

มารเฒ่าตนหนึ่ง  เห็นมนุษย์มีแต่ความสุขก็เกิดความอิจฉา  
จึงเรียกสมุนมารมาประชุมกัน
“เราจะต้องก่อกวนพวกมนุษย์     ให้พวกมันรู้ว่าเราร้ายกาจ
แค่ไหน?”

จากนั้น  มารเฒ่าก็ได้บัญชาให้มารน้อยออกไปก่อกวนชาว
นาคนหนึ่งเพราะมารเฒ่าเห็นชาวนาคนนี้ทำงานด้วยความ
ขยันขันแข็ง   ผลเก็บเกี่ยวในแต่ละปีกลับไม่ได้ตามที่คาด
หวังไว้  แต่ทว่าชาวนาคนนี้ก็ยังคงมีความสุขอยู่ เขาพอใจ
ในสิ่งที่ได้รับโดยไม่ปรักปรำพร่ำบ่น

เมื่อมารน้อยได้รับบัญชา    จึงหาวิธีการทำให้ชาวนากลาย
เป็นคนไม่ดี มารน้อยจึงเสกให้ดินในนาแข็งขึ้นเป็นสิบเป็น
ร้อยเท่า  ให้ชาวนาเกิดความท้อแท้แล้วก็เลิกทำนา หันไป
เป็นหัวขโมยแทน
 
วันนั้น ชาวนาพยายามไถนาผ่านไปตั้งครึ่งวันก็ไม่เสร็จสัก
ที   เขารู้สึกว่าทำไมวันนี้ดินจึงแข็งกว่าทุกวัน  แต่เมื่อเขา
เหนื่อย เขาก็หยุดพัก   พอหายเหนื่อยก็ลงมือทำต่อ ไม่ได้
ปรักปรำฟ้าดินหรืออะไรเลย  เมื่อมารน้อยเห็นดังนั้น ก็รู้สึก
ผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง     เพราะแผนการของตนเองล้มเหลว  
เมื่อสมุนมารตนแรกทำไม่สำเร็จ มารเฒ่าก็ได้บัญชาให้มาร
น้อยตนที่ 2  ออกไปจัดการกับชาวนาคนเดิม

มารน้อยตนที่ 2  คิดหาวิธีทำให้ชาวนาเสียคนและเกิดจิต
ปรักปรำ  จึงได้ขโมยอาหารกลางวันที่เขานำมากิน   และ
ขโมยของกินของใช้ในบ้านของชาวนาไปจนหมดสิ้น เมื่อ
ชาวนาทำงานในนาจนถึงช่วงพักกลางวัน ก็เดินไปพักกิน
ข้าวเที่ยงที่ไต้ต้นไม้ใหญ่    ปรากฏว่าปิ่นโตที่เขาห่อข้าว
มาหายไปที่ไหนก็ไม่รู้   เขาจึงเดินกลับบ้านเพื่อไปทำอา
หาร  พอกลับมาถึงบ้าน  ชาวนาก็ต้องประหลาดใจ เพราะ
ข้าปลาอาหารที่อยู่ในบ้าน    ถูกขโมยไปจนไม่เหลืออะไร
เขาได้แต่บ่นออกมา

“คงมีใครที่อดอยากมากกว่าเราเป็นแน่   ไม่เช่นนั้นเขาจะ
มาขโมยข้าวของๆเราไปทำไมกัน  ดูสิ แม้แต่อาหารในปิ่น
โตก็ยังไม่เว้น!  ดีละ  ถือเป็นการทำบุญทำทานก็แล้วกัน”

เมื่อมารน้อยได้ยิน    ก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่แผนการ
ของตนเองก็ยังคงล้มเหลว  ชาวนาไม่มีจิตโกรธแค้นหรือ
ปรักปรำใดๆเลย   มารเฒ่าเมื่อได้ฟังมารน้อยตนที่ 2 เล่า
ให้ฟัง  ก็รู้สึกทั้งโมโหและทั้งประหลาดใจ

“หรือว่าเราจะไม่มีทางเอาชนะพวกมนุษย์เหล่านี้?” 
มารเฒ่าเอ่ยขึ้น
พอสิ้นเสียงของมารเฒ่า   มารน้อยตนที่ 3  ก็ก้าวขาออก
มายืนต่อหน้ามารเฒ่า
“ข้ามีวิธีทำให้ชาวนาคนนี้กลายเป็นคนเลว!” 
มารน้อยเอ่ยขึ้น
“เจ้าจะทำยังไงมารน้อย?” 
มารเฒ่าถาม
“ท่านคอยดูความร้ายกาจของข้าก็แล้วกัน” 
มารน้อยตอบไปพลางยิ้มแสยะ

มารน้อยจำแลงตนเป็นหมอดู ทำทีมาขอเป็นเพื่อนกับชาว
นา ก่อนจากไปมารหมอดูน้อยก็บอกกับชาวนาว่า

“ปีนี้จะแล้งหนัก เมื่อท่านปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวแล้ว ยังไม่
ต้องขายจงเก็บไว้ก่อน    แล้วหน้าแล้งในปีนี้ท่านจะร่ำรวย
มหาศาล”

ชาวนาเมื่อได้ยินดังนั้นก็ทำตามที่หมอดูบอก  และในปีนั้น
บ้านเมืองก็แล้งจัด  ทำให้ข้าวปลาอาหารหาได้ยาก   ชาว
นาจึงนำข้าวที่เก็บไว้ออกมาจำหน่าย  และปีนั้นชาวนาก็มี
เงินมากว่าการขายข้าวทุกปีเป็นร้อยเท่า

มารน้อยกลับมาบอกให้ชาวนาว่า   ปีต่อไปอะไรจะเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ขายได้ราคาแพง      ชาวนาก็ปลูกพืชชนิดนั้น
และเขาก็ได้กำไรมากมายจนทำให้เขามั่งมีเงินทอง

3 ปีผ่านไป  ชาวนาก็กลายเป็นเศรษฐี มารน้อยสอนวิธีทำ
เหล้าหมักจากข้าวเพื่อจำหน่าย เมื่อเพื่อนบ้านได้ชิมเหล้า
จากชาวนาก็พากันติดใจ  หาซื้อมากินมาดื่ม  จนผู้ชายใน
หมู่บ้านทุกคนต่างพากันเปลี่ยนนิสัย  เมื่อได้ดื่มเหล้าชอง
ชาวนา  ชาวนาเริ่มไม่ทำงานเพราะมีวิธีทำเงินโดยไม่ต้อง
ลงแรงกลางแดดร้อน  เขาเริ่มรักสบาย และไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
ไปว่าสิ่งที่ทำอยู่   ได้ทำลายความสามัคคีของหมู่มิตรและ
ครอบครัวคนอื่น  เพราะสิ่งที่เขาคิดก็คือ  จะทำอย่างไรให้
เงินในกระเป๋ามีมากกว่าเก่าเท่านั้นเอง

อยู่มาวันหนึ่งมารเฒ่าได้เดินทางมาดูผลงานของมารน้อย 
ก็ต้องประหลาดใจและดีใจ  เพราะตอนนี้ชาวนาไม่ได้มีใบ
หน้าที่เปี่ยมสุขเหมือนเมื่อก่อนเสียแล้ว  ชาวนากลายเป็น
คนขี้โม้  ยกตนข่มท่าน   และเริ่มไม่เห็นพระเห็นเจ้าอยู่ใน
สายตา
 
“ท่านมารเฒ่าดูสิ นี่คือผลงานของข้า บัดนี้ชาวนาคนนี้ได้
เปลี่ยนไปแล้ว! เขากลายเป็นหมูไปเสียแล้ว” 
มารน้อยชี้มือไปที่อดีตชาวนาที่นอนตีพุง  เพราะกินอย่าง
อิ่มหนำสำราญ 

เย็นวันนั้นชาวนาได้จัดเลี้ยงงานวันเกิดของตนเอง เศรษฐี
ต่างบ้านต่างเมืองพากันมาอวยพรวันเกิดเขา พวกเขาต่าง
พากันกินดื่มอย่างทิ้งๆขว้างๆ อาหารเลิศรสถูกเสริฟขึ้นโต๊ะ
จานแล้วจานเล่าโดยข้าทาสบริวารจำนวนมาก    เมื่อต่าง
กินดื่มอย่างอิ่มหนำสำราญ และฤทธิ์เหล้าที่ทำให้ร้อนหน้า
ร้อนตัว  พวกเขาจึงพากันกอดเสื้อเปิดพุงนอนหลับเกลื่อน
ห้องอย่างกับหมูก็ไม่ปาน

“และอีกสักครู่   ท่านมารเฒ่าจะได้เห็นจิตมารที่ชาวนารับ
เอาจากข้าไปเต็มๆ” 
มารน้อยชี้มือไปที่ชาวนา

หญิงรับใช้นางหนึ่งถือเหล้าเข้ามาเสริฟให้เศรษฐีใหม่ แต่
ด้วยความไม่ระวัง   เธอเดินสะดุดคนที่นอนสลบอยู่กับพื้น
จนเซไปชนกันชาวนา  เหล้าในมือหกราดชาวนา  ชาวนา
หันมาตวาดสาวรับใช้ด้วยความโมโห

“ทำไมแกไม่ระวัง?” 
“นายท่าน พวกข้าทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำข้าวปลาอาหาร
ยังไม่ตกถึงท้องเลยเจ้าค่ะ!” 
สาวรับใช้เอ่ยขึ้น
“หากพวกแกยังทำงานไม่เสร็จ ก็ไม่มีสิทธิ์กินข้าวเลย ! จะ
ว่าไปแกนี่ก็สวยใช่ย่อยนะ ”

ชาวนาเอื้อมมือไปจับแก้มของสาวรับใช้จนเธอต้องลนลาน
รีบพาตัวออกมาจากห้องนั้นด้วยความหวาดกลัว
“ฮ่าๆ  เจ้ามารน้อย  เจ้าแน่มาก  เจ้าทำให้ชาวนาผู้นี้กลาย
เป็นคนเลวทรามได้อย่างไร?” 
มารเฒ่าหัวเราะชอบใจในผลงานของมารน้อย
“ข้าไม่ได้ทำอะไรเลย ข้าเพียงแต่ให้ในสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝัน 
และให้มากกว่าที่พวกเขาต้องการก็เท่านั้นเอง   แค่นี้ พวก
มันก็เกิดความโลภอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วขอรับ ฮ่า ๆ ๆ”
..................................................................................  

หากจิตใจของคุณเปลี่ยน  ท่าทีของคุณก็จะเปลี่ยนไป
หากท่าทีของคุณเปลี่ยน  ความเคยชินของคุณก็จะเปลี่ยนไป
หากความเคยชินของคุณเปลี่ยน  นิสัยของคุณก็จะเปลี่ยนไป
หากนิสัยของคุณเปลี่ยน  ชะตาชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไป

ที่มา : https://www.facebook.com/NusonBooks/photos/a.286417594859673.1073741828.286409091527190/438161849685246/?type=1
ภาพ : https://pixabay.com

 

Top View

card image

ปรัชญาชีวิต เพื่อเข้าสู่ปี 2017 จาก ฌอน บูรณะหิรัญ

อดทน มองการณ์ไกล แต่ยังคง ทำอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ

(เข้าชม : 9,923 ครั้ง)

card image

ปรัชญาชีวิต เพื่อเข้าสู่ปี 2017 จาก ฌอน บูรณะหิรัญ

อดทน มองการณ์ไกล แต่ยังคง ทำอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ

(เข้าชม : 9,923 ครั้ง)

card image

วิธีคิดของคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ให้ท่องเอาไว้ทุกวัน

เมื่อหลายวันที่ผ่านมาผมมีโอกาสเจอนักพูด นักเขียน

(เข้าชม : 9,220 ครั้ง)

card image

วิธีคิดของคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ให้ท่องเอาไว้ทุกวัน

เมื่อหลายวันที่ผ่านมาผมมีโอกาสเจอนักพูด นักเขียน

(เข้าชม : 9,220 ครั้ง)

card image

คําศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์

คําศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ AEC : ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(เข้าชม : 5,957 ครั้ง)

card image

คําศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์

คําศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ AEC : ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(เข้าชม : 5,957 ครั้ง)

card image

Domain Name คืออะไร

โดเมนเนมคืออะไร โดเมนเนมภาษาอังกฤษเขียนว่า "Domain Name" โดเมนเนม ความหมายโดยทั่วๆไป หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์

(เข้าชม : 4,801 ครั้ง)

card image

Domain Name คืออะไร

โดเมนเนมคืออะไร โดเมนเนมภาษาอังกฤษเขียนว่า "Domain Name" โดเมนเนม ความหมายโดยทั่วๆไป หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์

(เข้าชม : 4,801 ครั้ง)

card image

วิถีชีวิตแห่งนกอินทรี

เมื่อเอ่ยถึงนกอินทรี เราก็จะต้องนึกถึงความยิ่งใหญ่ สง่างามขณะที่มันบินอยู่บนท้องฟ้า สาย ตาอันแหลมคม ยาวไกล

(เข้าชม : 3,741 ครั้ง)

card image

วิถีชีวิตแห่งนกอินทรี

เมื่อเอ่ยถึงนกอินทรี เราก็จะต้องนึกถึงความยิ่งใหญ่ สง่างามขณะที่มันบินอยู่บนท้องฟ้า สาย ตาอันแหลมคม ยาวไกล

(เข้าชม : 3,741 ครั้ง)

card image

วิธีเปิดใช้ Google Tag Manager Account

เราได้รู้จักกันไปแล้วว่า Google Tag Manager หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า GTM คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ซึ่งน่าจะทำให้ผู้อ่านมีความสนใจในการใช้ GTM กันบ้างแล้ว

(เข้าชม : 3,104 ครั้ง)

card image

วิธีเปิดใช้ Google Tag Manager Account

เราได้รู้จักกันไปแล้วว่า Google Tag Manager หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า GTM คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ซึ่งน่าจะทำให้ผู้อ่านมีความสนใจในการใช้ GTM กันบ้างแล้ว

(เข้าชม : 3,104 ครั้ง)

card image

ซัพพลายเออร์ (Supplier) คืออะไร ?

ถึง คนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น การค้นหาซัพพลายเออร์ที่ให้ราคาดี

(เข้าชม : 2,828 ครั้ง)

card image

ซัพพลายเออร์ (Supplier) คืออะไร ?

ถึง คนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น การค้นหาซัพพลายเออร์ที่ให้ราคาดี

(เข้าชม : 2,828 ครั้ง)

card image

แนะนำ 6 โปรแกรม Text Editor ฟรี!

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ Text Editor ถือเป็นเครื่องมือ และเพื่อนคู่ใจคนนึงเลยก็ว่าได้ เพราะหากเราได้ใช้เครื่องมือที่ดี

(เข้าชม : 2,598 ครั้ง)

card image

แนะนำ 6 โปรแกรม Text Editor ฟรี!

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ Text Editor ถือเป็นเครื่องมือ และเพื่อนคู่ใจคนนึงเลยก็ว่าได้ เพราะหากเราได้ใช้เครื่องมือที่ดี

(เข้าชม : 2,598 ครั้ง)

card image

จงเป็น 'สิงโต' ที่ 'เงียบ'

จงเป็น 'สิงโต' ที่ 'เงียบ' อย่าเป็น 'สุนัข' ที่ 'เห่าดัง' ! อยากทำอะไรให้สำเร็จ 'ทำ' เลย ไม่ต้อง 'พูด'

(เข้าชม : 2,581 ครั้ง)

card image

จงเป็น 'สิงโต' ที่ 'เงียบ'

จงเป็น 'สิงโต' ที่ 'เงียบ' อย่าเป็น 'สุนัข' ที่ 'เห่าดัง' ! อยากทำอะไรให้สำเร็จ 'ทำ' เลย ไม่ต้อง 'พูด'

(เข้าชม : 2,581 ครั้ง)

card image

ใครโง่สุด???

ตอบแบบทั่วไป หมายเลข 4 ตอบแบบลึกซึ้ง!!! คือโง่หมดทุกคน

(เข้าชม : 2,518 ครั้ง)

card image

ใครโง่สุด???

ตอบแบบทั่วไป หมายเลข 4 ตอบแบบลึกซึ้ง!!! คือโง่หมดทุกคน

(เข้าชม : 2,518 ครั้ง)

card image

วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney)

ทุกวันนี้ชื่อ "วอลท์ ดิสนีย์" เลื่องลือไปทั่วโลกว่าเป็นผู้สร้างความยิ่งใหญ่และต่อเติมโลกแห่งจินตนาการให้กับทุกคน

(เข้าชม : 1,843 ครั้ง)

card image

วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney)

ทุกวันนี้ชื่อ "วอลท์ ดิสนีย์" เลื่องลือไปทั่วโลกว่าเป็นผู้สร้างความยิ่งใหญ่และต่อเติมโลกแห่งจินตนาการให้กับทุกคน

(เข้าชม : 1,843 ครั้ง)

card image

อับราฮัม ลินคอห์น (Abraham Lincoln)

ลินคอห์น คือผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่เก่งที่สุดคนหนึ่ง ของประเทศสหรัฐอเมริกา

(เข้าชม : 1,690 ครั้ง)

card image

อับราฮัม ลินคอห์น (Abraham Lincoln)

ลินคอห์น คือผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่เก่งที่สุดคนหนึ่ง ของประเทศสหรัฐอเมริกา

(เข้าชม : 1,690 ครั้ง)

card image

หน้าเว็บ Facebook เลิกใช้ระบบ Messages/Inbox แบบเดิม เปลี่ยนมาเป็น Messenger

ช่วงวันสองวันมานี้ ผู้ใช้ Facebook ผ่านหน้าเว็บคงสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบ messages/inbox

(เข้าชม : 1,588 ครั้ง)

card image

หน้าเว็บ Facebook เลิกใช้ระบบ Messages/Inbox แบบเดิม เปลี่ยนมาเป็น Messenger

ช่วงวันสองวันมานี้ ผู้ใช้ Facebook ผ่านหน้าเว็บคงสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบ messages/inbox

(เข้าชม : 1,588 ครั้ง)

xclose